Dostawców opakowań szklanych dobieramy ze szczególną ostrożnością i starannością. Oferowane przez nas produkty takie jak choćby słoje oraz butelki pochodzą wyłącznie od producentów dających gwarancję najwyższej jakości. To właśnie jakość stanowi dla nas kryterium absolutnie fundamentalne, w przypadku którego o jakimkolwiek kompromisie nie może być mowy.

  Wnioski w zakresie tym wyciągamy nie tylko na podstawie własnych spostrzeżeń i ocen. Opieramy się przede wszystkim na opiniach naszych odbiorców, do formułowania których każdorazowo zachęcamy i o które gorąco i uparcie zabiegamy.

  Dywersyfikowanie źródeł jest naszym podstawowym narzędziem służącym utrzymaniu najwyższej jakości. Z kilkoma dostawcami współpracujemy od lat co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania ciągłości i jednolitości asortymentu. Jednak stale również poszukujemy i pozyskujemy nowych producentów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Dzięki temu nasza oferta staje się jeszcze pełniejsza i bardziej urozmaicona co sprawia, że jest  konkurencyjna.